Saturday/Sunday 7/8th November 2020

Saturday 7th On-X

9am

Haldane Utd (White) v Thorn Athletic (White)

10am

Pollok Utd (Black) v Evro FC (Yellow)

11am

Port Glasgow Juniors CSC v Houston Utd

12pm

Haldane Utd (Red) v St Cadocs Albion

 

SUNDAY 8th ON-X

9am

Port Glasgow Boys Club v Drumchapel Utd (Black)

10am

Morton Community v Glenvale (Red)