25th Sept

Johnstone Hub
9am
Houston United (Yellows) v Bishopton FC (Blacks)
Glenvale AFC v  Port Glasgow Juniors (Blacks)
Harmony Row (Whites) v  Erskine YFC
10am
Clydebank FC v  Morton Community (Whites)
St Peters (Blacks) v  Harmony Row (Blacks)
St Mirren Youth (Blacks) v Gleniffer Thistle T2
11am
Morton Community (Blues) v  St Andrews BC (Whites)
Renfrew FC (Reds) v  Parkmoor FC
Seedhill
9am
St Andrews BC (Yellows) v  Renfrew FC (Blues)
Glenvale AFC (Blacks) v  Westerton Wanderers
St Andrews BC (Blues)  St Mirren Youth (Whites)
10am
Westerton City v Parkmoor FC (Claret)
Renton Craigandro (Blacks) v  Renfrew Victoria YFC
St Peters (Whites) v  Houston United (Blacks)
KGV
10am
 Clydebank FC (Blacks) v  Parkmoor FC (Sky)
St Cadocs United v  St Cadocs City
11am
Thorn Athletic (Blues) v  Bishopton FC (Reds)
Thorn Athletic (Whites) v  Harmony Row (Reds)
Port Glasgow Juniors (Whites) v  Knightswood FC
Ralston
11am
St Peters (Reds) v  Gleniffer Thistle T1