2nd Oct

Johnstone Hub
9am
St Cadocs City v  Bishopton FC (Reds)
Thorn Athletic (Blues) v  Harmony Row (Reds)
Thorn Athletic (Whites) v  Knightswood FC
10am
St Cadocs United v  Renton Craigandro (Reds)
Tass Thistle (Blues) v  Gleniffer Thistle T1
Port Glasgow Juniors (Whites) v  St Peters (Reds)
11am
Tass Thistle (Whites) v  Renfrew FC (Whites)
Bishopton FC (Blacks) v  Tass Thistle (Yellows)
Houston United (Yellows) v  Port Glasgow Juniors (Blacks)
Seedhill
9am
Glenvale AFC v  Erskine YFC
Harmony Row (Whites) v  Morton Community (Whites)
Clydebank FC v  Harmony Row (Blacks)
10am
St Peters (Blacks) v  St Convals Linwood (Greens)
St Mirren Youth (Blacks) v  Westerton Academy
Morton Community (Blues) v  St Andrews BC (Whites)
KGV
10am
Gleniffer Thistle T2 v  Renfrew FC (Reds)
Houston United (Blacks) v  Renfrew FC (Blues)
Linwood Rangers  v  St Convals Linwood (Blacks)
11am
St Andrews BC (Blues) v  Westerton Wanderers
Glenvale AFC (Blacks) v  Clydebank FC (Blacks)
Westerton City v  Renfrew Victoria YFC
Ralston
11am
St Peters (Whites) v  Parkmoor FC (Sky)
Parkmoor FC (Claret) v  St Mirren Youth (Whites)
Renton Craigandro (Blacks) v  St Andrews BC (Yellows)
Houston United (Reds) v  Spare
Spare v  Parkmoor FC