16th May

     
Old Kilpatrick FC v Drumchapel Amateurs Green 
Old Kilpatrick FC v Drumchapel Amateurs Red
Old Kilpatrick FC v Drumchapel Amateurs Black
Glenvale AFC v Harmony Row
Renfrew Victoria v Harmony Row
Renfrew Victoria v Linwood Rangers 
     
     
     
10am    
     
Drumchapel united v Gleniffer Thistle
Drumchapel united v Gleniffer Thistle Tangerines 
Drumchapel united v Thorn Athletic
St Mirren YFC v Thorn Athletic
  v