Sunday 12th September

9am        
         
St Mirren YFC   v   Renfrew Victoria 2
St Andrews 1   v   Glenvale AFC 4
Old Kilpatrick FC 3   v   Harmony Row 2
Drumchapel united 1   v   Bishopton FC 2
Bishopton FC 4   v   Bishopton FC 3
Glenvale AFC 3   v   Drumchapel Amateurs Black
Bishopton FC 5   v   Renfrew Victoria 1
         
10am        
         
Parkmoor FC Rovers   v   St Andrews 2
Harmony Row 1   v  

Erskine YFC

Parkmoor FC   v   Glenvale AFC 1
         
Thorn Athletic 1   v   Drumchapel united 4
Drumchapel Amateurs Green    v   Drumchapel united 2
Linwood Rangers 1   v   Drumchapel united 3
         
11am        
         
Old Kilpatrick FC 1   v   Old Kilpatrick FC 2
Linwood Rangers 2   v   Gleniffer Thistle
Parkmoor FC Athletic   v   Bishopton FC 6
Parkmoor FC United   v   Glenvale AFC 2
Gleniffer Thistle Black   v   Thorn Athletic 2
Drumchapel Amateurs Red   v   Gleniffer Thistle Tangerines 
Bishopton FC 1   v   Parkmoor FC