Sunday 19th September

9am        
         
Glenvale AFC 1   v   Renfrew Victoria 2
St Mirren YFC   v   Glenvale AFC 4
St Andrews 1   v   Harmony Row 2
Old Kilpatrick FC 3   v   Bishopton FC 2
Drumchapel united 1   v   Bishopton FC 3
Bishopton FC 4   v   Drumchapel Amateurs Black
Glenvale AFC 3   v   Renfrew Victoria 1
         
10am        
         
Linwood Rangers    v   St Andrews 2
Parkmoor FC Rovers   v  

Drumchapel united 4

Parkmoor FC   v   Erskine YFC
Linwood Rangers        Bishopton FC 5
Thorn Athletic 1   v   Drumchapel united 2
Drumchapel Amateurs Green    v   Drumchapel united 3
Linwood Rangers 1   v   Old Kilpatrick FC 2
         
11am        
         
Old Kilpatrick FC 1   v   Gleniffer Thistle
Linwood Rangers 2   v   Bishopton FC 6
Parkmoor FC Athletic   v   Glenvale AFC 2
Parkmoor FC United   v   Thorn Athletic 2
Gleniffer Thistle Black   v   Gleniffer Thistle Tangerines 
Drumchapel Amateurs Red   v   Parkmoor FC
Harmony Row 1   v   Bishopton FC 1