Sunday 17th October 2021

  Under 9s    
       
9am      
       
1 Drumchapel  v Houston United (2)
2 Morton Community (2) v Port Glasgow Juniors (1)
3 Parkmoor FC (1) v Port Glasgow Juniors (2)
4 Spare  v Dumbarton (2)
5 Port Glasgow Juniors (3) v St Mirren YFC
6 Houston United (3) v Morton Community (1)
7 Parkmoor FC (2) v Renfrew FC (2)
8 Houston United (1) v Dumbarton (1)
       
       
  Under 11s    
       
9am      
       
1 Dumbarton (1) v Houston United (1)
2 Parkmoor (1) v Drumchapel (1)
3 Morton Community (2) v Renfrew FC (1)
       
       
10am      
       
1 Drumchapel (3) v Dumbarton (2)
2 Port Glasgow Juniors v Drumchapel (2)
3 Parkmoor FC (2) v Renfrew (2)
       
11am      
       
1 Spare v Morton Community (1)
2 Houston United (2) v St Mirren FC (2)