Sunday 3rd April

 9am 4v4    
     
St Mirren v Houston United
Bishopton FC   v Morton

Renfrew FC

v Houston United
  v  
     
     
9am 5v5    
     
     
     
Dumbarton United  v Bishopton FC 
Houston United  v Gleniffer 
Parkmoor v Port Glasgow Juniors 
Renfrew FC v Spare
     
     
     
     
9am 7v7    
     
     
Drumchapel United  v Gleniffer Thistle
Port Glasgow Juniors  v Thorn Athletic
St Mirren v Houston United
     
10am 7v7    
     
Bishopton FC U10s v Gleniffer Thistle Tangerines
Parkmoor v Dumbarton United 
Houston United v Renfrew FC