Sunday 8th May

9am 7v7    
     
Morton v Bishopton FC U10s
Thorn Athletic v Drumchapel United 
Houston United v St Mirren
     
10am 7v7    
     
Port Glasgow Juniors  v Dumbarton United 
Renfrew FC v Houston United
Drumchapel United  v Parkmoor
     
     
     
9am 5v5    
     
Drumchapel United  v Thorn
Port Glasgow Juniors  v Morton
Renfrew FC v Houston United 
Bishopton FC  v Parkmoor
Spare v Dumbarton United 
     
     
     
     
9am 4v4    
     
St Mirren v Houston United
Bishopton FC  U8s v Houston United
Bishopton FC U8s v Renfrew FC